Gå til innhold

Fisketurer med skipper

Fra 1.1.2023 avslutter vi som nevnt i tidligere nyhetsbrev vårt tilbud om båtutleie her på Lauklines. Dette har vi sett oss nødt å gjøre av sikkerhetsmessige årsaker knyttet til de gjeldende ansvarsregler med risikovurdering av de fiske- og havområder som våre båtutleiegjester opererer under. Vi blir derfor kun å tilby nye båter med skipper/guide framover. Dermed styrker vi ytterligere også vårt eksisterende tilbud om private fiske- og opplevelsesturer med skipper i samarbeid med Explore the Arctic As.

Omleggingen har vært i våre planer i noen år, men på grunn av Covid-19 har avgjørelsen blitt utsatt siden mange gjester har måttet flytte sine innbookede opphold i 2020 og 2021 fram til 2022.

Bakgrunnen er at vi opplever at for mange gjester som kommer ikke har tilstrekkelig praktisk erfaring med håndtering av båter i åpent hav og under de utfordrende strøm og tidevannsforhold vi har her i Nord-Norge. Det er naturligvis et sterkt ønske blant de fleste gjester å få komme ut til de rike fiskebankene her på Yttersia. Av den grunn opplever vi at det er vanskelig å vurdere kvalifikasjoner hos gjestene i forkant selv om vi har krav at de må ha erfaring og fritidsbåtsertifikat.

Det finnes dessverre ikke noen praktiske krav tilknyttet fritidsbåtsertifikatene, så flere har bare kunnet gjennomføre en test på internett for å få sertifikat. Vi har derfor selv måttet stille egne krav/vurderinger til våre gjester for å opprettholde et visst sikkerhetsnivå. Her ser vi at det har vært vanskelig å opprettholde og stå fast på våre egne krav når gjestene har høyere vurdering av egen erfaring enn det som vi mener er tilstrekkelig. Vi har for flere måttet kreve at de må vise oss praktisk at de har erfaring og da har det vært vanskelig å nekte når vi ser at det ikke er tilstrekkelig. Mange gjester har erfaring med båt, men veldig få har praktisk erfaring fra å håndtere båter under slike raskt vekslende værforhold som plutselig kan oppstå her i våre havområder i Nord-Norge. Derfor, i lys av alle de ulykker og ikke minst alle nestenulykker som årlig oppstår med turisfiskere her i Norge, ser vi oss nødt til å legge om til å kun tilby båter med skipper, før en eventuell ulykke skulle ramme noen av våre gjester.

Vi er takknemmelig for at myndigheten nå stiller strengere krav til utleiere med tanke på risikovurdering av hvilke havområder man som utleier sender gjestene ut i, men synes det er beklagelig at det ikke stilles tilsvarende strengere regler til båtførere slik at vi som utleiere blir satt i utfordrende situasjoner med å selv måtte vurdere erfaring/kunnskap framfor at det er et tilstrekkelig sertifikat som er avgjørende. Vi ser det derfor ikke som tilrådelig å fortsette da vi vet hvilken risiko vi er med å utsette våre båtutleiegjester for når vi vil gi de en kvalitetsopplevelse.
Vi kunne valgt å fortsatt med båtutleie og begrenset ferdselsområde til bare å gjelde fiske i fjordområdene, men vi vet at dette ville vært en hån mot mange av gjestene, så istedet velger vi å legge tilrette for en enda mer profesjonalisert og kvalitetsheving av havfiskeopplevelsen.

De nye båtene vil av sikkerhetsmessige årsaker bli større enn våre eksisterende utleiebåter og de vil variere fra 24-32 fot. Her blir alt av sikkerhetsutstyr som Epirb, redningsflåte, VHF m.m standardutstyr, og vi er sikre på at alle vil finne noe som passer for sin gruppestørrelse og behov. Explore the Arctic As har mange års erfaring med å operere med slike godkjente båter med godkjente guider/skippere og vil ha tilgjengelig et crew i henhold til ulike foretrukne ønsker. Enten du ønsker en riktig havfisketur i åpent hav på de rike fiskebankene eller kortere turer med fiske inne på fjorden. Noen har spurt om vi kan tilby individuelle bookinger og sette sammen grupper, men dette har vi dårlig erfaring med fra tidligere år, da det fort blir misnøye med ulike ønsker og behov gjennom lange dager på sjøen.

Dere vil finne mere detaljer på vår hjemmeside angående konseptet, båtmodeller og priser. Endelig oversikt over alle ulike båtmodeller som blir tilgjengelig for 2023 sesongen blir publisert nå i løpet av denne sommeren. Uavhengig av båttyper har vi allerede laget et 2-delt prissystem der pris er i henhold til antall personer og ikke type båt.

Følg med oss på instagram, facebook og i våre nyhetsbrev, så kommer flere detaljer etterhvert.

Flere artikler