Gå til innhold

Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine kun i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine, og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem. Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentede opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

HVILKE OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE

I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:

 • C1: Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • C2: Identitetsinformasjon, fødselsdato og nasjonalitet.
 • C3: Passinformasjon, for invitasjon ved visumsøknad
 • C4: Informasjon om pårørende, lagres ved båtutleie
 • C5: Transaksjonsinformasjon, inkludert kreditt-/debetkortnummer, betalingsmåte og
  kjøpshistorikk.
 • C6: Bestillingsinformasjon og aktivitetsinformasjon, inkludert informasjon knyttet til bestilte opphold, aktiviteter og flytider osv.
 • C7: Informasjon om kommunikasjon mellom deg og oss, e-postkommunikasjon
 • C8Digital informasjon som innhentes når du besøker vårt nettsted, våre eller andre digitale
  plattformer – inkludert IP-adresse, nettleserdata, trafikkdata, bestillingshistorikk, atferd på sosiale medier og brukermønster. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevene våre, kan vi innhente opplysninger om hvilke nyhetsbrev du åpner, plasseringen din når du åpner dem og om du benytter eventuelle nettkoblinger i nyhetsbrevene.
 • C9Helseinformasjon, inkludert informasjon som gjelder allergi, nedsatt funksjonsevne og
  sykdom.
 • C10: Religiøs overbevisning og etnisitet.

HVOR HENTER VI DATAENE DINE FRA

Det aller meste av informasjonen vi har om deg, har du selv oppgitt. Vi kan også få informasjon fra C1, C2, C5, C6 og C7 fra samarbeidspartnerne våre, f.eks. turoperatører. C8-informasjon innhentes fra vårt nettsted og eventuelle andre digitale plattformer.

HVORFOR VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE

Vi behandler personopplysninger til følgende formål:

Bestilling

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C4, C5, C6 og C7 for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger. I tillegg trenger vi C9-informasjon for å påse at vi kan tilrettelegge forholdene for deg under oppholdet her på Lauklines med tanke på allergier, nedsatt funksjonsevne og sykdom.

Juridisk grunnlag: Slik informasjon behandles for å oppfylle avtalen (bestilling av opphold på Lauklines). Vi vil bare innhente C9– og C10-informasjon på grunnlag av samtykke fra deg.

Videreformidling: For at vi skal kunne legge til rette for oppholdet din på en god måte, kan det være at vi må videreformidle informasjonen din til samarbeidspartnere.

Kommunikasjon

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1 og C7 for å kunne tilby deg relevant informasjon om oppholdet her. Vi kan sende deg denne informasjonen elektronisk eller på andre måter.

Juridisk grunnlag: Vi bruker slik informasjon for å tilby viktig informasjon om oppholdet ditt som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg. Vi bruker også slik informasjon for å gi deg annen informasjon som er nødvendig for å ivareta interessene våre, samt for å sikre at oppholdet foregår så komfortabelt og problemfritt som mulig.

Videreformidling: Vi kan videreformidle informasjon fra C1 og C7 til samarbeidspartnerne våre, siden de kan komme til å trenge denne informasjonen for å kommunisere med deg, samt for å tilby deg støtte og assistanse.

Direkte markedsføring

Beskrivelse: Vi bruker informasjon fra C1, C2, C7 og C8 for å tilby deg nyhetsbrev og tilbud fra oss og samarbeidspartnerne våre.

Juridisk grunnlag: Så lenge du har et eksisterende kundeforhold med oss, er all bruk av slike opplysninger for å reklamere for tjenestene våre basert på at vi har en legitim interesse av å tilby deg relevant informasjon og relevante tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og slike tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi bare bruke opplysningene om deg for å sende deg markedsføring hvis du har gitt samtykke. Vi vil bare videreformidle opplysningene til samarbeidspartnere for markedsføringsformål
dersom du har gitt samtykke.

Videreformidling: Vi kan videreformidle opplysningene dine til samarbeidspartnere for at disse kan sende deg informasjon og tilbud hvis du har gitt samtykke til dette.

Statistikk og analyse

Vi bruker anonymisert informasjon for å kunne generere statistikk og analyser

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.

Vi vil lagre informasjon fra C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9 og C10 fra og med bestillingstidspunktet og så lenge vi har et eksisterende kundeforhold. Vi vil lagre C5-informasjon når det kreves av gjeldende lov, f.eks. regnskapsloven. Hvis du har gitt samtykke til å motta informasjon og markedsføringsmateriell, vil vi lagre informasjon fra C1, C2 C6, C7 og C8 så lenge du ønsker. Vi kan også lagre informasjon fra C1, C2, C5, C7, C8 og C9 i inntil tre år etter at reisen din er avsluttet hvis vi mener at dette er nødvendig for å behandle potensielle klager eller krav.

HVORDAN KAN MAN FÅ TILGANG TIL, KORRIGERE ELLER SLETTE PERSONOPPLYSNINGER ELLER SENDE KLAGER?

Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg. Du kan be oss om å slette informasjon som vi har innhentet fra deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler eller krav fra myndighetene. Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på riktig måte, kan du klage til Datatilsynet.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNINFORMASJONEN

Fra tid til annen vil vi kunne oppdatere denne personverninformasjonen. Du vil få varsel om disse endringene når og hvor dette er hensiktsmessig; de kan eventuelt publiseres på startsiden vår. Alle endringer vil først tre i kraft etter at de har blitt kommunisert/publisert.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på post@lauklines.no eller sende en henvendelse til Lauklines Kystferie AS, Vasstrandveien 580, 9108 Kvaløya